مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد


 

استفاده از غذای مناسب مانند مصرف غذای کم چرب ، سبزیجات و میوه جات خطر ایجاد سرطان را کم می کند .

 
         
 

تاريخچه:

مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تاريخ 22 آذرماه 1385 در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مورد تصويب قرار گرفت... ادامه مطلب

 

گزارش عملکرد:

واحد تحقيقات لنفوم: آغاز فعاليت مرداد ماه 1384 ... ادامه مطلب

 
 

 واحد هاي تحقيقاتي:

1- واحد تحقيقات لنفوم ... ادامه مطلب

 

 طرح هاي پژوهشي:

طرح هاي پژوهشي سال ... ادامه مطلب

 
 

 راهکارهاي پيشگيري از سرطان:

خبر خوب آنكه بسياري از سرطانها قابل پيشگيري اند. تعدادي از اين بيماري ها نيز اگر به موقع تشخيص داده شوند ... ادامه مطلب

 

 شيمي درماني چيست و چگونه در بدن عمل مي كند؟

مقصود از شيمي درماني، درمان بيماري از طريق بكار بردن داروهاي گوناگون است ... ادامه مطلب