آدرس دهی اعضای محترم مرکز تحقیقات سرطان در مقالات (affiliation)  
تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

 

         
   

جهت تماس با مرکز تحقیقات سرطان می توانید از آدرس های زیر استفاده نمایید :   
   

تماس با رئیس مرکز (دکتر فاطمه همایی شاندیز - متخصص رادیوتراپی انکولوژی) :


HomaeeF[at]mums.ac.ir

 
   
   
تماس با مسئول وب سایت مرکز  (دکتر سودابه شهید ثالث- متخصص رادیوتراپی انکولوژی) :

 
 
   
   
 
آدرس مرکز: مشهد- خیابان کوهسنگی- میدان الندشت - بیمارستان امید - واحد مرکز تحقیقات سرطان
 
تلفن: 38461518-051
فاکس: 38461518-051