– استفاده اساتيد محترم و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي از بانك هاي اطلاعاتي موجود در بيمارستان جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي

– همكاري با ساير مراكز علمي و تحقيقاتي و ارائه خدمات تخصصي 

 
 

درمان قطعی سرطان از طریق تحقیق و پژوهش در زمینه شناخت کلیه عوامل ایجاد کننده این بیماری و در نهایت پیشگیری از ابتلا افراد به آن، پیشرفت به سوی برنامه ریزی منطقه‌ای کنترل سرطان با اهداف پیشگیری، تشخیص زوردس، درمان بموقع و ارائه بهترین درمانهای حمایتی
 

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استعانت از الطاف باریتعالی و همکاری متخصصان و پژوهشگرانی خبره، بر آن است که مطابق با آخرین دستاوردهای علمی به مواجهه بالینی با بیماری سرطان پرداخته، ضمن انجام تحقیقات زیربنایی در زمینه های اپیدمیولوژی، تشخیص، بیولوژی و درمان سرطان، به ارتقای دانش علمی و عملی کلیه اعضای این واحد در راستای ارائه بهترین خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان اقدام نماید و کیفیت زندگی این بیماران را چه هنگام درمان و چه پس از آن بهبود بخشد. 

 - سرطان هاي دستگاه گوارش   - سرطان پستان    - ثبت موارد بدخيم سرطان    - طب تسكيني    - ايجاد بانك نگهداري بافت    - بيوپسي گره پيشاهنگ (SLNB)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

* سیستم جامع اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(پژوهان)

 

*بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

*کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

*مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

*کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 *وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

 

*سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Affiliation: Cancer research center, Clinical Sciences Institute, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
 
 

 

 

 
                        
   

                                                                                                                            

 
 


 آدرس مرکز : مشهد- خیابان کوهسنگی- میدان الندشت - بیمارستان امید - واحد مرکز تحقیقات سرطان

 
                                                       تلفن: 38461518-051
                                                       فاکس: 38461518-051

                                              Email:CancerResearch[at]mums.ac.ir 
     

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان